U bent hier: Home

hét Verhaal van de Holocaust

door hét Goede Nieuws™ Laatste wijziging: 12-02-2019 11:46
Het verhaal vertellen van de Holocaust hoe alles in werkelijkheid is gebeurd en zoals geschreven geschiedschrijving dat zou moeten vastleggen kan niet omdat een ieder terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om in sprookjes te geloven. De Holocaust begint bij journalist Theodor Herzl en zijn ideeën voor de Endlösung en de organisatie der Zionisten wat een en ander diende te bewerkstelligen. Het verhaal van de Holocaust is dat het de idee is van journalisten voor uitroeiing van de Joden en oppermacht voor hun partners. En dat de Telegraaf al sinds 1922 is betrokken.


><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/p4ROMolO2ww" style="float: right; " width="560">De journalist die de Holocaust heeft bedacht te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895 is tevens de oprichter van de organisatie der Zionisten. En voorzitter van het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 toen de vergadering der Zionisten besloot dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn. En dat de encyclopedisten en Rousseau zijn achterhaald. Het staat allemaal geschreven en gedrukt in het grote officiële archief der Zionisten wat tot voor kort aan het oog van het grote publiek ontrokken is gebleven. 

Het verhaal van de Holocaust gaat over de rooftocht van industriëlen die gekroond willen worden als koninklijke familie van alle Joden. En daarvoor alles uit de kast trekken. Eind 19e eeuw toen het verhaal van de Holocaust begon bij journalist Herzl was er amper nog antisemitisme in West Europa. Dit kwam door de Franse Revolutie wat vrijheid, gelijkheid en broederschap heeft gebracht voor de mensen. Inclusief klinische mensenrechten die voor iedereen gelijk zijn. Journalist Herzl en zijn partners waren niet blij met deze nieuwigheden. Slavernij werd immers ook afgeschaft.

Herzl en de Zionistische leiders na hem schrijven zelfs kort voor de Tweede Wereldoorlog dat het antisemitisme in Europa en ook in Duitsland op de retour is. Ook schrijven zij dat antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zijn. Dat er meer antisemitisme moet zijn. En dat respectabele antisemieten zijn geaccrediteerd om de openbare orde te handhaven. Ergens eind 19e eeuw schrijft Herzl in zijn dagboeken dat de Zionisten een nutteloze leider nodig hebben waarmee zij de Endlösung van alle kanten kunnen benaderen. Op dit moment bereiden journalisten en Zionisten de volgende Holocaust voor.

Dat is ook het verhaal van de Holocaust. De Holocaust is niet een eenmalige gebeurtenis. De Holocaust herhaalt zich tot alle Joden zijn uitgeroeid of zich hebben bekeerd tot het Zionisme. En de gedroomde Koninklijke familie der Zionisten de ouderwets en absolutistisch de scepter zwaait over de Joden.

Daarmee de wereldbevolking aan zich onderwerpend. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 horen ook bij het verhaal van de Holocaust. Deze aanslagen zijn ook een offer. Bovendien in de traditie van de Holocaust van 1940-1945 en bedoeld om de ideeën van journalist Herzl compleet te realiseren.

Namen noemen van tegenwoordige voorbereiders van de volgende Holocaust ligt gevoelig omdat het prominente journalisten en Zionisten zijn die nog altijd net als toen symbiotisch samenwerken. De journalistiek en media spelen een hoofdrol in verband met het verspreiden van de ideeën en verdoezelen van de waarheid. De brondocumenten uit de archieven der Zionisten die de Zionistische grondslag van de Holocaust bewijzen staan gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt op de website www.holocaustles.nl. Journalisten beweren dat dit een Holocaustrelativeringssite is wat niet kan kloppen omdat het de grote initiators aanwijst en ook licht laat schijnen op de volgende Holocaust die de groep thans voorbereidt.

Het verhaal van de Holocaust is dat er een volgende Holocaust zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Deze Holocaust zal dermate veel slachtoffers kosten dat hun begrafenissen zeven maanden lang duurt. Na deze Holocaust zijn alle Joden uitgeroeid of hebben zich geschikt naar de wil van hun onderdrukker die vervolgens koninklijk zal worden gekroond als Eerste Prins van alle Joden. Een ander woord voor Eerste Prins is Nasi. Deze Eerste Prins wordt door de Zionisten ook the Doge genoemd. De familienaam van deze eerste prins is Rothschild. Het verhaal van de Holocaust gaat over de Nazi Reis Naar Palestina. Het verhaal van de Holocaust is dat de voortbouwende Jodenvervolging is en wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de familie Rothschild.. Om de wereld aan zich te onderwerpen en iedereen ouderwets in slavernij te plaatsen. Je moet maar durven.

Share |

Permalinks